Wczytuję dane...
Ogłoszenia

W związku z ubieganiem się firmy "MAŁAMI" Marcin Jurmanowicz   o dofinansowanie projektu w ramach: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości,
Działanie III.3 – Innowacje w MŚP.
w dniu 29.12.2017r. ogłaszamy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 (szczegóły w załączeniu).

Pliki do pobrania
Pliki do pobrania 2
Pliki do pobrania 3
Pliki do pobrania 4


Informacja o wyborze dostawcy : Plik do pobrania