Wczytuję dane...
Projekt unijny

Projekt nr POIR.03.03.03-14-0272/19

 

Cele i efekty realizacji projektu:
Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki MałaMi na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży modowej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

 

Wartość projektu: 231 500,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 173 625,00 PLN